Търсят се: куриери до 35 г. за работа с ван като Ltd. company в Англия, камериерки и помощен персонал за работа като самонаети в хотели във Великобритания. Уважаеми клиенти, можете да се свържете с нас по Skype, за да зададете своите въпроси като използвате някое от Skype имената, посочени в страницата "за нас". Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.                                                    | форум | за нас | начало | english    
начало > САЩ > Визи > Подготовка за виза  
 

ПОДГОТОВКА ЗА ВИЗА ЗА САЩ

В какво се състои подготовката за получаване на виза за САЩ

Визите за САЩ, които се издават от консулския отдел на съответното посолство са много разнообразни по своя вид, но се разделят в две главни групи - имигрантски и неимигрантски.

Процесът за издаване на американска виза се състои от два основни етапа:
1. Подготовка на пакета от документи за виза, включваща: попълване на формите за кандидатстване за съответния вид виза (някои от тях се попълват онлайн), подготовка на придружаващите документи, плащане на таксата за посолството, комплектация на целия пакет от документи и подаването му в консулския отдел. В общия случай документите се подават лично от кандидата при явяването му за интервю, но в редица случаи се подават предварително от агенцията, която обслужва кандидата.
2. Явяване на кандидата на интервю в консулския отдел. Решението за издаване на виза на кандидата се взема от съответния служител на консулския отдел след приключване на интервюто и се съобщава на кандидата. В случай на положително решение кандидатът получава своя паспорт с поставената в него виза заедно с подадените придружаващи документи чрез куриерската компания DHL на следващия ден, а в случай на отказ получава веднага паспорта си заедно с подадените придружаващи документи и съответното писмо от консулството.

Българските граждани, както и постоянно пребиваващите в България чужди граждани, кандидатстват в консулския отдел на посолството на САЩ в София най-често за следните видове визи:

1. J визи по програмите за обмен (Exchange programs) - Work And Travel, Trainee, Internship и др.
При кандидатстването за тези визи предимно се използват услугите на агенции, каквато е и нашата и подготовката за виза е включена в цялостния процес на кандидатстване по съответната програма. За повече информация по тези програми може да се върнете в началната страница и да кликнете върху програмата, която ви интересува.

2. H, L визи за временна работа, най-често използваната от които е H2B. За нея важи същото, което се споменава по-горе за J визите.

3. B(B1/B2) временни бизнес и туристически визи. Този вид визи се издават на гражданите, които желаят да направят краткосрочно посещение в САЩ с цел бизнес, участие в конференции, семинари и други подобни организирани мероприятия, туризъм (индивидуален или групов) или посещение при роднини, близки или познати.

4. F, M студентски визи - издават се на желаещите да учат в колежи или университети в САЩ или да посещават различни курсове в съответни акредитирани учебни заведения.

5. K-3/K-4 визи за съпруги(съпрузи)/деца на американски граждани

6. Имигрантски визи по програмата "Зелена карта"

Агенция "ПАН-ВТ" може да извършва специални услуги на своите клиенти, кандидатстващи за визите по т. 3 до т. 6 по-горе, а също и за други видове визи, оказвайки им помощ както при подготовката на пакета от документи за кандидатстване за виза, включително попълване на съответните форми, така и при подготовката за явяване на интервю, включително и провеждане на едно или повече пробни интервюта.