Набираме спешно камериерки и помощен персонал със средно ниво на английски за работа като самонаети в хотели в Англия.Уважаеми клиенти, можете да се свържете с нас по Skype, за да зададете своите въпроси като използвате някое от Skype имената, посочени в страницата "за нас". Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.                                                    | форум | за нас | начало | english    
 
начало > САЩ > работа > trainee program > изисквания  
 
 

TRAINEE PROGRAM

Изисквания за участие

За да участвате в програмата за стаж в САЩ Trainee Program, трябва:

За да изберете internship: да сте на възраст между 19-28 г., да сте записани за студент (в университет извън САЩ) в програма завършваща със степен Bachelor (Бакалавър) или Associate (Специалист) в областта на стажа, да сте навлезли в последните 12 месеца преди дипломирането и да имате поне 2-4 месеца професионален опит. За да изберете traineeship: да сте на възраст между 21-34 г., да сте завършили висше образование със степен Bachelor в областта на стажа и да имате поне една година професионален опит, или да сте завършили висше образование със степен Associate в областта на стажа и да имате поне три години професионален опит или да сте минимум със средно образование в областта на стажа и да имате поне четири години професионален опит. Не е задължително работният ви опит да е натрупан след завършването на университета. Може да е придобит през целия период на вашата кариера. Той трябва да бъде доказан с писмо от фирмите, където сте работили, посочващо работата и датите.

  • Да изберете продължителност на вашия стаж от 6 до 18 месеца. Изключение е сферата на хотелиерството, където продължителността може да бъде максимум 12 месеца.

  • Да възнамерявате да се върнете във вашата страна на постоянно местожителство след изтичане на програмата и тридесетдневния туристически период след нея. Стажантската програма не е начин за уреждане на постоянна работа в САЩ или средство за емиграция.

  • Да владеете Английски език: за internship - на ниво над средно (upper intermediate level), за traineeship - на напреднало ниво (advanced level).

  • Да можете да си подсигурите банково удостоверение за налични по ваша сметка минимум $2000 за издръжка през първите няколко седмици. В допълнение всеки участник трябва да има на разположение минимум $2000 в случай на спешност. Тази сума не е необходимо да притежавате лично. Родител или настойник трябва да подпише декларация, че е съгласен да ви предостави тази минимална сума в случай на необходимост.

  • Да покажете, че притежавате редица съществени качества: отговорност, самоувереност, отзивчивост, адаптивност, трудолюбивост, дружелюбност, предприемчивост, амбицираност, целенасоченост, почтителност. Трябва да имате също пълната подкрепа на вашето семейство.

  • Да нямате криминални прояви.

  • Да сте запознати и да спазвате всички правила и процедури по стажантската програма и договореността ви с Агенция ПАН-ВТ.

  • Да изберете стаж, който е в сферата на вашето образование и професия. Планът за протичане на вашия стаж трябва да е детайлно разработен и да дава възможност да практикувате вашите умения под наблюдение. Стажът ви не трябва да дублира опит, който вече имате, нито може да бъде просто работа. Подробности за плана на вашия стаж ще получите при личната ви консултация с нас.