Уважаеми клиенти, посетете виртуалния офис на агенция ПАН-ВТ. Задайте своите въпроси тук и сега. Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.Виртуален офис                                                    Виртуален офис | форум | за нас | начало | english    
   
 

Програма за реализация на висококвалифицирани специалисти в Англия

Агенция ПАН-ВТ е първият български консултант, който оказва съдействие при кандидатстванe за виза за Англия по Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти.
Ако имате завършено висше образование, притежавате уменията на специалист и искате да живеете и работите в Англия, ние можем да Ви помогнем.

От 07.11.2006 г. програмата е коренно променена както по отношение на критериите за оценка, така и в самата точкова система.

Какво трябва да знаете за Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти?

• Чрез Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти можете да се преместите в Англия без да имате предварително предложение за работа.
• Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти цели да предостави възможност на висококвалифицирани лица с умения и опит търсени в Англия да се конкурират в глобалната икономика.
• Трябва да докажете, че имате подходящите умения, опит и познания.
• Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти е базирана на точкова система.
• Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти е различна от другите варианти за емиграция в Англия като самонаето лице например, защото не се изисква бизнес план, не трябва да създавате работни места и не е необходимо да инвестирате в Англия.
• Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти стартира на 28.01.2002 г. Най-значителните промени в нея влязоха в действие от 07.11.2006 г.:
- Минималният брой точки, който трябва да се достигне е повишен на 75 точки.
- Кандидати на възраст под 28 г. директно получават 20 точки, но и кандидати над тази възраст – до 32 г. също получават точки.
- 5 точки получават кандидатите с опит във Великобритания – чрез обучение или работа.
- Премахнати са критериите за професионален опит, за постижения в своята сфера, за постижения на партньора, както и предимството за лични лекари.
- В критерия за получени доходи, който остава единствен за доказване на професионалния опит е направена промяна, която е съобразена с реалните доходи в отделните страни и дава възможност на повече кандидати да получат точки по този критерий.
• Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти в Англия е вероятно най-добрата схема отворена за професионалисти с високи умения и опит, която съществува в момента, от всички други предлагани в развитите страни. Тя води до получаване на постоянно местожителство за Англия в срок от пет години. Първоначално се дава право на установяване за две години, което може да се удължи след това за още три.

Критерии за точкуване

За успешно кандидатстване по Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти трябва да съберете минимум 75 точки в категориите описани по-долу и да демонстрирате, че ще можете да продължите вашата кариера в Англия. Обърнете внимание, че не е нужно да имате точки във всяка категория, за да се класирате по програмата, достатъчно е да съберете 75 точки. Трябва да покажете, че можете да издържате себе си и вашето семейство по време на престоя Ви в Англия без да ползвате социални помощи. Вземете предвид, че това е изискване и за влизане в Англия и за удължаване на престоя Ви там по Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти.

Магистър по бизнес администрация – 75 точки
Ако имате диплом за магистър по бизнес администрация (MBA) с дата след 02 декември 2004 г. от някой от най-добрите университети в света, подготвящи такива кадри и фигуриращ в списъка на Home Office от 50 такива учебни заведения в света, получавате директно 75 точки.

Квалификация
• Доктор (PhD) - 50 точки
• Магистър (напр. MA, MSc или MBA) или друга професионална квалификация (напр. Експерт счетоводител) - 35 точки
• Бакалавър (напр. BA, BSc) - 30 точки
Степените трябва да са по Британския еквивалент.

Предишни доходи
Оценява се брутния доход преди облагане за кой да е период до 12 месеца извън 15 месечния период преди вашето кандидатстване. Ако работите part-time се вземат доходите ви за до 12 месеца през последните 15 месеца. Ако сте редовен студент, 15 месечният период е преди началото на редовното ви следване.
Обърнете вашия доход в британски лири.
• 5000+ GBP - 5 точки
• 5600+ GBP - 10 точки
• 6300+ GBP - 15 точки
• 7200+ GBP - 20 точки
• 8100+ GBP - 25 точки
• 9100+ GBP - 30 точки
• 10100+ GBP - 35 точки
• 11000+ GBP - 40 точки
• 12500+ GBP - 45 точки

Опит в UK – 5 точки
Можете да получите 5 точки за предишен опит от живеене във Великобритания, ако изпълняване едно от следните две условия:
• Набирате точки от предишни доходи и доходите ви са били получени в UK.
• Следвали сте редовно и сте завършили бакалавърска или по-висока степен в UK за поне една пълна академична година.

Възраст
Оценката се прави според навършените години при получаването на документите за вашето кандидатстване.
• 27 г. или по-малко - 20 точки
• 28 или 29 г. - 10 точки
• 30 или 31 г. - 5 точки
• 32 г. или повече - 0 точки

Такси

• Консултация (с цел кандидатите да получат по-добра преценка за своите шансове преди още да са кандидатствали по тази програма) - 35 GBP. Тази такса не е задължителна и се приспада от общата такса за обслужване, независимо по коя програма кандидатствате при нас.
• Обслужване (консултация, изготвяне и подаване на цялостния пакет от документи) - 195 GBP
• Превод на документи - 8 лв. на страница
Квартира

Посрещане и настаняване
• Самолетен (автобусен) двупосочен билет - от 254 EUR (350 лв.)

Моля, свържете се с нас за повече информация по Програмата за реализация на висококвалифицирани специалисти.