начало > Англия > обучение > записване  
 
ЗАПИСВАНЕ
(попълнете на латиница)
 
Лични данни
   
Обръщение:
Име:
Фамилия:
Рождена дата (дд/мм/гг):
Семейно положение:
С какво се занимавате в момента?
Номер на задгр. паспорт:
Националност:
Имена на родител (близък):
Постоянен адрес:
Дом. телефон:
Служ. телефон:
Моб. телефон:
Факс:
Email:
Откъде научихте за нас?
 
Курс
   
Брой часове седмично:
Стартова дата на курса (дд/мм/гг):
Продължителност на курса:
  седмици
Предпочитан начален час:
   

Kвартира

   
Пушите ли?
Алергични ли сте (към какво)?
Имате ли приятел(ка), с който/която ще сте заедно?
Стартова дата на квартирата (дд/мм/гг):
Предплата за:
седмици
Посрещане и настаняване (по избор):
   

Такси (GBP)

   
Курс:
Квартира (наем+квартирни услуги):
Посрещане и настаняване:
Обслужване:
Общо:

Натиснете "Изпрати", за да изпратите попълнените данни.

Натиснете "Изчисти", за да започнете попълването отначало.