Търсят се: куриери до 35 г. за работа с ван като Ltd. company в Англия, камериерки и помощен персонал за работа като самонаети в хотели във Великобритания. Уважаеми клиенти, можете да се свържете с нас по Skype, за да зададете своите въпроси като използвате някое от Skype имената, посочени в страницата "за нас". Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.                                                    | форум | за нас | начало | english    
начало > Англия > обучение > Професионални курсове > Професионално обучение (QCF)  
 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (QCF) В АНГЛИЯ

Какво е професионално обучение QCF?

Това е младежка програма за лица до 35-годишна възраст (в някои изключения и по-висока) в Англия, която предоставя на участниците в нея възможността да подобрят професионалните си умения и в същото време да придобият международно признатото британско ниво за професионална квалификация по новата Квалификационна кредитна рамка (QCF), ниво 2. Програмата се организира от британски консултантски или обучаващи компании - Спонсори, на които Агенция "ПАН-ВТ" е партньор. Спонсорът записва кандидатите като обучаващи се със студентски статут (може и в партньорски колеж или друга образователна организация, която предоставя курса) и урежда практическото обучение.

На участниците в програмата за професионално обучение (QCF) се осигурява:
1/ Записване в колеж или друга обучаваща организация, която издава удостоверението за придобитото ниво на квалификация от студента;
2/ Позиция с нормално заплащане (не по-малко от минималното за страната);
3/ Пълна консултация относно студентския статут и цялостно съдействие в процеса на кандидатстване и провеждане на курса.

Условия

Кандидатите за професионално обучение могат да изберат курс в някоя от следните сфери:

1/ Cleaning and Housekeeping (почистване и поддържане)

2/ Hospitalty and Catering (хотелиерство и ресторантьорство)

3/ Health and Social Care (здравни и социални грижи)

4/ Agriculture (земеделие)

5/ Construction - Wood Occupations (строителство - дърводелски работи)

6/ Construction - Painting (бояджийство)

За да видите наличните обявени позиции в момента кликнете на "Позиции" в менюто. Ако се окаже, че в момента на вашето одобряване няма налични свободни позиции, съответстващи на вашето желание и квалификация, това не е проблем да се включите в програмата. Ще ви бъде намерена подходяща позиция в срок до 6 месеца в зависимост от сезонните тенденции. Позициите са в различни части на Великобритания.

Заплащане по време на практическото обучение: почасово, в размер на минималното за страната или по-високо.

Работно време: от 40-48 часа седмично. (Съгласно британското законодателство студентите професионално обучение имат право на пълен (8 ч.) работен ден, тъй като работата е свързана с обучението.)

Настаняване: в единични или двойни стаи при мястото на обучение или в близост. Наемът варира според местоположението и вида на квартирата. Всички консумативи и такси са включени.

Стартова дата: зависи според конкретната оферта за позицията.

Продължителност: най-често 12 месеца.

Финансиране на обучението (посочва се във всяка конкретна оферта): в някои случаи се осигурява 100% финансиране и на студента не се налага да плаща допълнителна такса за обучението. Когато се предлага частично финансиране или не се предлага никакво, тогава обикновено таксата се плаща на седмични или месечни вноски в напълно поносим размер.

Изисквания

Всички кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

1/ Да са граждани на България и да могат да докажат, че са живели в страната или в друга страна от ЕС поне три години.

2/ Да са на възраст до 35 години (може да има понякога изключения).

3/ Да могат да покажат професионален опит за съответната позиция с продължителност поне 3 месеца (в някои случаи може да не се изисква опит), както и средно ниво на английски език (понякога се допуска и под средното, но добро разговорно владеене на езика).

4/ Да могат да предоставят следните документи:

а/ диплома за средно образование и други документи за професионална квалификация и преминати стажове;

б/ при възможност сертификат за ниво по Английски език (от учебно заведение или езикова школа); независимо от това преди одобрението се провежда тест в Агенцията.

в/ Валидна здравна застраховка за периода на обучението или Европейска здравна карта; ако кандидатът няма такива, Агенцията може да му извърши застраховка;

г/ Лична карта и международен паспорт, валидни за срока на обучението;

д/ 3 паспортни снимки;

е/ свидетелство за съдимост;

ж/ банково удостоверение за налични средства в размер на поне 500 (петстотин) GBP.

Такси и цени

1. Програмна такса

Програмната такса за обучението може да варира в зависимост от сферата и спонсора. Най-често тя има две компоненти - едната се заплаща на Агенция "ПАН-ВТ" в размер на 250 британски лири при сключването на договора с Агенцията, а другата се заплаща на спонсора и в зависимост от неговите условия може да има различен размер (обикновено над 400 британски лири) и се плаща частично или изцяло след сключването на договора в Агенцията и преди заминаването ви за UK (най-често при получаването на офертата за позицията) или след започването на обучението в UK на няколко месечни вноски.

Програмната такса включва:

 • Оценка на кандидата относно съответствието му на условията за участие в програмата;
 • Подготовка на пакет от документи за кандидатстване по програмата;
 • Изпращане на пакета от документи за участие в програмата (без куриерската такса);
 • Записване в колеж, който издава удостоверението за придобитото ниво на квалификация от стажанта;
 • Осигуряване на позиция в Англия;
 • Уведомяване на Home Office при евентуална смяна на позицията (работодателя и/или колежа)
 • Консултиране относно: условията за кандидатстване за обучение в UK и подготовката на необходимите документи за това, условията на самото обучение, условията за живот в приемащата страна, свързани с престоя на студента там, вкл. британските закони и правила и правата и задълженията на участниците в обучението, условията за пътуване;
 • Парични преводи;
 • Резервация за самолетен билет;
 • Ориентационна среща в България преди отпътуването за Англия;
 • Съдействие при подготовката за заминаване, по време на престоя в Англия и при завръщането в България;
 • План на пътуването;
 • Телефонна линия за помощ в Англия.

2. Други разходи:

 • Самолетен билет - от 50 EUR - еднопосочен
 • Посрещане и настаняване - по желание, в зависимост от условията на конкретния Спонсор.

Записване

За да участвате в програмата за професионално обучение (QCF) в Англия, е необходимо да представите описаните по-горе документи, като най-напред представите в Агенцията вашето СV, придружено от кратко мотивационно писмо.

Можете да се запишете само в централния (Софийския) офис на Агенция "ПАН-ВТ". След преглеждане на представените документи и провеждане на тест по английски език с представител на Агенцията ви се съобщава дали сте одобрен за участие в програмата. След това подписвате договори с Агенция "ПАН-ВТ" и Спонсора и заплащате първата част от програмната такса. Втората част от програмната такса се заплаща на по-следващ етап, както е посочено по-горе.

Изисквания, които трябва да се спазват при подготовката на CV-то:

 • Да бъде подготвено в EU формат, на английски език, с прикачена в него актуална цветна снимка (ако не разполагате с този формат, може да го намерите в нашия сайт тук) и да бъде изпратено като MS Word документ на посочения най-долу имейл адрес или да се донесе в офиса на носител.
 • Когато описвате вашия професионален опит в раздела WORK EXPERIENCE трябва да включите следната информация:
  1. Начална и крайна дата на работата с точност поне до месец, напр. 05.2006-10.2007 или 12.05.2006-15.10.2007;
  2. Името на работодателя (фирмата, ресторанта, хотела и т.н.), тип, категория и др.;
  3. Местонахождението - населено място, област, страна и адреса на уеб-сайта, ако има такъв;
  4. Името на прекия ръководител, ако го знаете и евентуално телефон;
  5. Наименование на заеманата длъжност;
  6. Основни задължения;
  7. Ако длъжността е мениджърска - общ брой на ръководения персонал;
  8. Не забравйте да включите и всяка временна или сезонна работа, тъй като всеки работен опит ще помогне за вашето по-добро представяне.
 • Готвачите да включат и колкото може повече от следната информация: вид кухня, напр. френска, международна, карибска и др.; персонал, работещ в кухнята; общ брой куверти дневно, които кухнята произвежда; специални умения, напр. пастиране, сладоледена/плодова скулптура, външен кетъринг и др. Главните готвачи могат да прикачат към CV-то и няколко менюта, (от) които могат да готвят, както и снимки в цял ръст в работна обстановка.
 • В раздела за образованието посочете всички училища с най-ниско ниво средно образование, в които сте учили, както и преминатите курсове, които могат да имат връзка с обучението, за което кандидатствате.
 • Посочете всички езици, които поне малко владеете, като посочите нивото на владеене за всяко от уменията: reading, writing, speaking.

Агенция "ПАН-ВТ" може да ви помогне при подготовката и оформянето на вашето CV при условие, че сте предоставили цялата изискваща се информация, написана на английски език. По тази програма не приемаме CV-та написани на български - това означава, че кандидатът не притежава необходимите езикови умения за участие в програмата.

Въпроси и отговори

Задайте вашите въпроси online или на адрес: agencypan-vt.com