Търсят се: куриери до 35 г. за работа с ван като Ltd. company в Англия, камериерки и помощен персонал за работа като самонаети в хотели във Великобритания. Уважаеми клиенти, можете да се свържете с нас по Skype, за да зададете своите въпроси като използвате някое от Skype имената, посочени в страницата "за нас". Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.                                                   
| форум | за нас | начало | english    
начало > Англия > работа > self employed > въведение  
 

ВЪВЕДЕНИЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС В АНГЛИЯ:

• Българските граждани могат свободно да влязат в Англия (само с лична карта и/или паспорт) и да започнат собствен бизнес като граждани на страна-член на ЕС.
• Позволените най-често ползвани форми на бизнес са: Едноличен търговец (Sole trader); Съдружие (Partnership); Фирма (Limited Company).
• Получавате статут на self-employed, т.е. сами сте си работодател. Можете да сключвате договори, да продавате стоки и да извършвате услуги на фирми и частни лица.
• Можете да наемате други работници и служители.
• Можете да променяте предмета си на дейност след съответната пререгистрация.
• Не можете да бъдете наемани на трудов договор. Ако искате да направите това, трябва да прекратите дейността си като самонает.
• За да стартирате собствен бизнес в Англия, е необходимо да си откриете банкова сметка, да кандидатствате за национален осигурителен номер, да се регистрирате в Английските данъчни служби и да кандидатствате в Home Office (Border Agency) за издаване на Registration Certificate (последното не е задължително). Стартирането ви може да е по-лесно, ако имате предварително осигурен контракт с контрактор, на когото или за когото да извършвате услуги. Агенция "ПАН-ВТ" може да ви помогне за това.

Работа в Англия за self-employed (оферти за контракти)

Съгласно законите на ЕС и Република България, програмите за информиране и консултиране за обучение, Au Pair  и стартиране на бизнес като самонает (Self Employed или с регистриране на компания), както и всички младежки програми, не са посредническа дейност по наемане на работа (по трудов договор) по смисъла на ЗНЗ и НУРИПДНР. За извършването на такава дейност не е необходима регистрация в Агенцията по заетостта.